Результаты соревнования
Hungarian Straight Key Contest
за 2008 г.
Calculated final results for HSKC 2008

Category: SOA
Nr Call QSOs Pts Mult Scores
-----------------------------
 1 HA8KW  59/55 109 45 4905
 2 HA4AA/P 57/54 110 43 4730
 3 HA5TI  57/56 106 43 4558
 4 HA7PL  54/53 102 43 4386
 5 HA6NL  53/52 104 42 4368
 6 HA7RY  54/51 103 42 4326
 7 HA5MY  56/52 102 42 4284
 8 HG4I   51/50 100 41 4100
 9 HA1WD  51/48 96 41 3936
10 HA808MT 51/49 99 38 3762
11 HA8LKM/P 44/41 85 35 2975
12 S51Z   45/41 79 35 2765
13 HA7JCA  41/41 75 34 2550
14 HA4YF/P 39/35 69 30 2070
15 HA5CQZ  37/31 61 28 1708
16 HA807SG 35/32 62 27 1674
17 OK2BND  25/25 53 23 1219
18 HA8ZE  30/25 45 25 1125
19 OM7PY  14/13 23 11 253
20 HA5AZZ  7/7  13 7  91
21 HA5DI   7/6  10 7  70
Control log: HA3IS (sent as control)
Control log: YU7GL (sent as control)

Category: SOB
Nr Call QSOs Pts Mult Scores
-----------------------------
 1 HA7SBQ  59/58 116 48 5568
 2 HA3OV  60/57 115 45 5175
 3 HG5Y   57/56 112 46 5152
 4 HA3A   59/53 107 42 4494
 5 HA8EK  55/52 104 42 4368
 6 HA5AZC  55/52 106 41 4346
 7 HA5YG  52/51 101 42 4242
 8 HA8BE  57/52 100 41 4100
 9 HA800MO 54/49 97 41 3977
10 HA805BA 54/49 99 40 3960
11 HA9PN  53/48 96 40 3840
12 HA8DL  50/48 96 38 3648
13 HA8AT  49/47 93 38 3534
14 HA5MO  48/46 94 35 3290
15 HA3NU  51/46 90 36 3240
16 HA1ZU  44/41 81 37 2997
17 HA7JQK  45/40 74 34 2516
18 HA808WP 39/31 56 27 1512
19 HA2MN  17/17 29 18 522
20 HA7AZ  14/12 20 13 260
Control log: HA2SJ (sent as control)
Control log: HA6OI (sent as control)
Control log: HA8MC (sent as control)
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 30.07.2008 11:27:13