HELLORADIO.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > CW Open > Результаты за сентябрь 2017 г.

Результаты соревнования CW Open (CW) за сентябрь 2017 г.

Открыть положение соревнования CW Open


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

The CW Open in 2017

CALL    NAME    QSOS  MULTS SCORE POWER
-------------------------------------------------

Session 1 – 0000Z to 0400Z
AA3B    BUD     451   235 105985 HIGH
K3WW    CHAS     414   226  93564 HIGH
K0RF    CHUCK    389   210  81690 HIGH
N5ZO    MARKO    380   213  80940 HIGH
N3QE    TIM     360   215  77400 HIGH
W9RE    MIKE     362   212  76744 high
N1LN    BRUCE    360   212  76320 HIGH
NP2X    ED      341   214  72974 HIGH
WJ9B    WILL     346   203  70238 HIGH
K3WJV   BILL     339   192  65088 HIGH
AC4CA   JOHN     312   193  60216 HIGH
K3MD    JOHN     315   180  56700 HIGH
K6RB    ROB     313   181  56653 HIGH
NA8V    GREG     307   182  55874 HIGH
K4BAI   JOHN     305   181  55205 HIGH
N8BJQ   STEVE    321   171  54891 HIGH
VA2WA   VIC     301   171  51471 HIGH
W6SX    HANK     293   174  50982 HIGH
K2SX    DENNIS    290   170  49300 HIGH
W8FN    RANDY    266   176  46816 HIGH
K2LE    ANDY     273   171  46683 HIGH
AB0S    TIM     273   163  44499 HIGH
K3UL    BOB     264   157  41448 HIGH
KC9EE   GARY     253   162  40986 HIGH
N4BP    BOB     230   166  38180 HIGH
K8AJS   JOHN     246   150  36900 HIGH
K1IMI   BERT     223   165  36795 HIGH
K4GMH   MIKE     208   172  35776 HIGH
WC7Q    SAM     235   151  35485 HIGH
K1EBY   FRANK    217   157  34069 HIGH
K3UA    PHIL     204   150  30600 HIGH
AD8J    JOHN     190   149  28310 HIGH
K4QS    CHUCK    205   137  28085 HIGH
VE2FK   CLAUDE    191   146  27886 HIGH
NN5O    LARRY    193   144  27792 HIGH
N3JT    JIM     193   140  27020 HIGH
WA4JUK   JOE     186   137  25482 HIGH
K4AFE   JOHN     191   129  24639 HIGH
KU8E    JEFF     188   125  23500 HIGH
IT9VDQ   GIU     170   132  22440 HIGH
WB0SND   MIKE     178   126  22428 HIGH
WA3AAN   GRANT    165   131  21615 HIGH
K9MA    SCOTT    176   121  21296 HIGH
VE3KP   KEN     172   115  19780 HIGH
WT2P    CJ      152   124  18848 HIGH
K4IU    FRED     166   110  18260 HIGH
K0NM    NIZ     159   114  18126 HIGH
N4KS    KEN     128   128  16384 HIGH
NN4K    MAC     150   107  16050 HIGH
N5AW    MARV     138   108  14904 HIGH
KE4S    DAVE     144   101  14544 HIGH
KB3Z    MARK     106   86  9116 HIGH
K8BZ    STEVE     96   88  8448 HIGH
N0KQ    BILL     103   80  8240 HIGH
IT9MUO   ALF      95   83  7885 HIGH
CO6RD   REY      87   87  7569 HIGH
NA6O    GARY     96   75  7200 HIGH
K1RV    PI      82   71  5822 HIGH
4X6GP   VIC      75   73  5475 HIGH
KJ9C    MEL      81   65  5265 HIGH
VO1HP   FRANK     65   65  4225 HIGH
VE2AXO   BOB      63   62  3906 HIGH
K1ESE   JOHN     61   61  3721 HIGH
OK1RR   MARTIN    62   49  3038 HIGH
N4AF    AL      55   49  2695 HIGH
DL6KVA   AXEL     59   45  2655 HIGH
K7OM    TED      54   45  2430 HIGH
WU6X    DEN      48   41  1968 HIGH
N3GD    LEO      45   42  1890 HIGH
RM2D    MATS     50   31  1550 HIGH
W2RR    LON      39   39  1521 HIGH
K0TQ    MIKE     41   35  1435 HIGH
SP4Z    WES      37   37  1369 HIGH
G4NVR   PHIL     36   36  1296 HIGH
SA0BXV   CLAES     17   16   272 HIGH
SM9A    STEF     12   12   144 HIGH
SD1A    ERIC     13   11   143 HIGH
NA2CC   CHARLES    10   10   100 HIGH
UA4PAQ   RAS      9    9   81 HIGH
K3PP    GLENN     9    9   81 HIGH
R2DS    SERG      3    3    9 HIGH
RA3NC   001YURI    1    1    1 HIGH
K7SV    LAR     320   185  59200 LOW
K5KU    GARY     278   172  47816 LOW
N9NB    TED     278   170  47260 LOW
N5EE    KEN     260   179  46540 LOW
W0UO    JIM     276   161  44436 LOW
W1NN    HAL     263   158  41554 LOW
W3KB    KEITH    266   143  38038 LOW
W7ZRC   ROD     246   153  37638 LOW
W5TM    ED      239   152  36328 LOW
K9DX    JOHN     217   148  32116 LOW
K2ZR    DICK     213   146  31098 LOW
N5JR    JOEL     208   136  28288 LOW
NW0M    MITCH    217   126  27342 LOW
KE8G    JIM     198   135  26730 LOW
NI0R    ROGER    199   133  26467 LOW
K2NV    TONY     199   130  25870 LOW
NT2A    GENE     193   134  25862 LOW
KP3W    JOSE     186   137  25482 LOW
K1DW    DALLAS    154   136  20944 LOW
N4EEV   MIKE     170   122  20740 LOW
N8EA    JOE     174   116  20184 LOW
N1DC    RICK     159   105  16695 LOW
VE3MA   AL      152   107  16264 LOW
VE3GFN   MIKE     145   102  14790 LOW
K2QB    JIM     139   105  14595 LOW
K3IE    HUNTER    138   104  14352 LOW
K5XU    MIKE     135   95  12825 LOW
KA5M    MARSH    128   93  11904 LOW
N0EF    JOHN     114   94  10716 LOW
WB9HFK   MARK     122   86  10492 LOW
WA9LEY   E      119   86  10234 LOW
K0VBU   BILL     105   93  9765 LOW
N2UU    BOB     115   84  9660 LOW
KG3V    TOM     102   82  8364 LOW
AA8TA   JOE      92   87  8004 LOW
KK4R    ROB     100   76  7600 LOW
AJ8B    BILL     103   72  7416 LOW
W1WBB   BILL     90   82  7380 LOW
W9EO    ERIC     93   77  7161 LOW
K8RGI   BOB      96   70  6720 LOW
WQ5R    GARY     93   70  6510 LOW
K0AV    ALAN     80   80  6400 LOW
W9ILY   JOHN     85   73  6205 LOW
K3SEN   DALE     70   64  4480 LOW
K7DR    DAVE     72   56  4032 LOW
WA8OJR   BRUCE     58   58  3364 LOW
K5IX    DAVE     62   53  3286 LOW
NE4EA   AL      56   49  2744 LOW
W2VM    CRAIG     50   50  2500 LOW
N9NA    JOHN     50   49  2450 LOW
KN4Y    ED      49   43  2107 LOW
VA2SG   PETE     47   44  2068 LOW
W6TN    TRUNG     47   43  2021 LOW
WT9Q    VIC      48   42  2016 LOW
W6KY    ART      46   39  1794 LOW
NM5M    ERIC     41   39  1599 LOW
WA5LXS   DENNIS    35   33  1155 LOW
SF3A    JAN      32   27   864 LOW
N0AC    BILL     27   27   729 LOW
NV9X    JIM      27   25   675 LOW
KC1SA   STEVE     26   24   624 LOW
UR5MM   RUDY     27   21   567 LOW
W1KM    GREG     24   23   552 LOW
OK1HCG   KAREL     23   23   529 LOW
RT4W    MIKE     23   21   483 LOW
K3YNY   RICK     20   20   400 LOW
RA3XCZ   VLAD     17   14   238 LOW
WU4B    CLARK     15   15   225 LOW
SE4E    LARS     14   12   168 LOW
RV3MR   VLAD     11   11   121 LOW
MW0BRO   MARTIN     9    9   81 LOW
G4PGD   RICK      8    8   64 LOW
UT8AS   VLAD      7    6   42 LOW
N2BZD   PAT      1    1    1 LOW
JA3RAZ   RYO      1    1    1 LOW
VE3MGY   BRIAN    158   113  17854 QRP
W6JTI   FRANK    123   96  11808 QRP
UA6AK   VAL      41   41  1681 QRP
KE4RG   KEN      38   37  1406 QRP
KA8HDE   CHUCK     24   24   576 QRP
WN4AFP   DAVE     18   18   324 QRP
K8RJW   BOB      3    3    9 QRP

Session 2 – 1200 to 1600Z
N5AW    MARV     402   243  97686 HIGH
AA3B    BUD     376   212  79712 HIGH
K0RF    CHUCK    357   219  78183 HIGH
N5ZO    MARKO    363   206  74778 HIGH
K4BAI   JOHN     338   202  68276 HIGH
N1LN    BRUCE    334   201  67134 HIGH
WJ9B    WILL     289   198  57222 HIGH
NP2X    ED      266   208  55328 HIGH
NA8V    GREG     295   177  52215 HIGH
N8BJQ   STEVE    296   169  50024 HIGH
K3WJV   BILL     276   174  48024 HIGH
N4PN    PAUL     269   173  46537 HIGH
N4BP    BOB     246   182  44772 HIGH
K6RB    ROB     261   166  43326 HIGH
K2SX    DENNIS    260   161  41860 HIGH
AD8J    JOHN     262   159  41658 HIGH
VA2WA   VIC     253   163  41239 HIGH
K3WW    CHAS     242   169  40898 HIGH
AB0S    TIM     245   160  39200 HIGH
NN5O    LARRY    237   157  37209 HIGH
KC9EE   GARY     233   159  37047 HIGH
W6SX    HANK     238   139  33082 HIGH
K8AJS   JOHN     231   143  33033 HIGH
K3MD    JOHN     205   150  30750 HIGH
DL5AXX   ULF     172   161  27692 HIGH
VE2FK   CLAUDE    186   148  27528 HIGH
N4AF    AL      184   139  25576 HIGH
K9MA    SCOTT    194   131  25414 HIGH
IT9VDQ   GIU     162   149  24138 HIGH
N3JT    JIM     194   119  23086 HIGH
K4QS    CHUCK    183   111  20313 HIGH
K4GMH   MIKE     169   120  20280 HIGH
K4AFE   JOHN     178   111  19758 HIGH
LY8O    REMI     143   127  18161 HIGH
NN4K    MAC     158   109  17222 HIGH
K1EBY   FRANK    138   119  16422 HIGH
KE4S    DAVE     143   97  13871 HIGH
IT9MUO   ALF     121   109  13189 HIGH
K2LE    ANDY     130   100  13000 HIGH
UX1UA   SERGE    119   103  12257 HIGH
K1IMI   BERT     117   94  10998 HIGH
WA3AAN   GRANT    113   91  10283 HIGH
VE3KP   KEN     108   95  10260 HIGH
N4KS    KEN      97   97  9409 HIGH
K8JQ    STEVE    103   91  9373 HIGH
N2NC    JOHN     114   81  9234 HIGH
N4QS    DAVE     104   85  8840 HIGH
WA4JUK   JOE     101   87  8787 HIGH
DL6KVA   AXEL     99   81  8019 HIGH
RM2D    MATS     92   74  6808 HIGH
K1ESE   JOHN     73   70  5110 HIGH
CO6RD   REY      71   71  5041 HIGH
K3UA    PHIL     73   66  4818 HIGH
SD1A    ERIC     62   47  2914 HIGH
K8BZ    STEVE     57   50  2850 HIGH
K7OM    TED      57   46  2622 HIGH
WT2P    CJ      50   47  2350 HIGH
AE1T    PETER     48   46  2208 HIGH
R6AF    VIC      45   45  2025 HIGH
K3PP    GLENN     49   40  1960 HIGH
WH7W    MARK     43   41  1763 HIGH
G4NVR   PHIL     43   36  1548 HIGH
P3X    SERG     34   34  1156 HIGH
OK1RR   MARTIN    32   30   960 HIGH
W3UL    BILL     31   30   930 HIGH
W2GR    MIKE     30   30   900 HIGH
UA1F    VASIL     24   22   528 HIGH
WU6X    DEN      19   19   361 HIGH
JF1RYU   AKI      18   17   306 HIGH
RT9X    MIKE     17   17   289 HIGH
UT5NR   GENE     11   11   121 HIGH
RL3T    AL      11   11   121 HIGH
VE3NNT   LES      11   11   121 HIGH
US4I    ALEX     11   10   110 HIGH
RV3MR   VLAD     10   10   100 HIGH
RW3AI   VAL      10    9   90 HIGH
JF2IWL   DAI      9    8   72 HIGH
UR5R    ALEX      6    6   36 HIGH
W0UO    JIM     278   171  47538 LOW
K5KU    GARY     281   165  46365 LOW
K0AD    AL      257   157  40349 LOW
K7SV    LAR     256   148  37888 LOW
K0VBU   BILL     230   142  32660 LOW
W5TM    ED      218   130  28340 LOW
W3KB    KEITH    211   133  28063 LOW
W1NN    HAL     204   129  26316 LOW
W7ZRC   ROD     176   121  21296 LOW
K3IE    HUNTER    179   116  20764 LOW
K2ZR    DICK     170   121  20570 LOW
NW0M    MITCH    190   108  20520 LOW
K1DW    DALLAS    176   115  20240 LOW
NT2A    GENE     164   107  17548 LOW
K8FU    MARK     149   115  17135 LOW
W9ILY   JOHN     147   113  16611 LOW
K5CI    LEO     146   106  15476 LOW
N1DC    RICK     136   110  14960 LOW
K5XU    MIKE     151   98  14798 LOW
KP3W    JOSE     137   108  14796 LOW
N8EA    JOE     122   96  11712 LOW
KB3AAY   RON     121   94  11374 LOW
K2NV    TONY     117   92  10764 LOW
NM5M    ERIC     106   84  8904 LOW
W4OC    DON     100   86  8600 LOW
KA5M    MARSH     98   80  7840 LOW
N6BT    TOM      97   72  6984 LOW
N2UU    BOB      96   68  6528 LOW
KE8G    JIM      90   71  6390 LOW
K7AZT   PAUL     92   67  6164 LOW
K2MK    MIKE     89   69  6141 LOW
K1DJ    RICH     86   71  6106 LOW
AJ8B    BILL     88   65  5720 LOW
K3SEN   DALE     83   65  5395 LOW
AD5TT   JIM      75   63  4725 LOW
HB9ARF   PHIL     73   64  4672 LOW
K2CYE   MIKE     68   62  4216 LOW
SF3A    JAN      65   56  3640 LOW
SI5Y    KURT     57   57  3249 LOW
UR5MM   RUDY     61   51  3111 LOW
W9EO    ERIC     60   49  2940 LOW
NE4EA   AL      61   48  2928 LOW
W1KM    GREG     56   52  2912 LOW
K5IX    DAVE     56   42  2352 LOW
K8LBQ   BAIN     55   42  2310 LOW
NG7Z    PAUL     56   41  2296 LOW
WU4B    CLARK     50   45  2250 LOW
VA2SG   PETE     48   45  2160 LOW
AA8TA   JOE      46   45  2070 LOW
W2VM    CRAIG     45   44  1980 LOW
RN9RF   VLAD     42   41  1722 LOW
KN4Y    ED      39   35  1365 LOW
K3TN    JOHN     37   36  1332 LOW
SE5L    BEN      37   35  1295 LOW
SA0BXV   CLAES     38   34  1292 LOW
SM5IMO   DAN      35   35  1225 LOW
4Z5LU   MIKE     33   33  1089 LOW
W1WBB   BILL     33   33  1089 LOW
UT8AS   VLAD     32   32  1024 LOW
K8RGI   BOB      33   31  1023 LOW
WA9LEY   LEE      33   30   990 LOW
F6JOE   JEAN     31   31   961 LOW
KK4R    ROB      33   28   924 LOW
UT5CW   VLAD     30   30   900 LOW
RN4W    IGOR     30   30   900 LOW
SM0Y    LARS     30   29   870 LOW
JI1RXQ   HIRO     29   29   841 LOW
N2SO    CHAS     28   28   784 LOW
OK1HCG   KAREL     29   27   783 LOW
G4BYG   VIC      28   27   756 LOW
N4EEV   MIKE     28   27   756 LOW
ON4KLG   GUY      26   26   676 LOW
F5IYJ   PHIL     25   25   625 LOW
VA3PM   PIERRE    26   24   624 LOW
WT9Q    VIC      26   24   624 LOW
W9RE    MIKE     25   23   575 LOW
SP1AEN   MAX      26   22   572 LOW
WA5LXS   DENNIS    24   23   552 LOW
SE4E    LARS     23   23   529 LOW
DL5YL   TINA     24   21   504 LOW
N9NA    JOHN     22   22   484 LOW
W6UB    LARRY     21   21   441 LOW
UR5EPV   VASIL     21   20   420 LOW
UR5ZGY   BORIS     20   20   400 LOW
YO3GNF   JACK     20   20   400 LOW
RA3XCZ   VLAD     20   18   360 LOW
UC4A    WOWA     17   17   289 LOW
KC1SA   STEVE     16   16   256 LOW
NV9X    JIM      17   15   255 LOW
AK4CJ   TIM      14   14   196 LOW
K0TC    RON      14   13   182 LOW
UX4FC   VICTOR    12   12   144 LOW
UC5D    ANDY     12   12   144 LOW
N3QE    TIM      12   11   132 LOW
G4PGD   RICK     10   10   100 LOW
KI6OY   LEE      6    6   36 LOW
2E0FFT   STEVE     5    5   25 LOW
RW9AV   ANDY      4    4   16 LOW
AB5XM   ALLAN     2    2    4 LOW
W4QO    JIM     139   106  14734 QRP
N0LY    JON      82   64  5248 QRP
VE3MGY   BRIAN     57   50  2850 QRP
UA6AK   VAL      45   38  1710 QRP
RD4W    SERGE     32   32  1024 QRP
N8XX    ZIG      31   28   868 QRP
KE4RG   KEN      11   11   121 QRP
VU2UR   ARASU     6    6   36 QRP

Session 3 – 2000Z to 0000Z
K3WW    CHAS     426   261 111186 HIGH
AA3B    BUD     437   250 109250 HIGH
N4AF    AL      408   244  99552 HIGH
N1LN    BRUCE    391   239  93449 HIGH
K0RF    CHUCK    373   248  92504 HIGH
NP2X    ED      355   256  90880 HIGH
VA2WA   VIC     340   218  74120 HIGH
WJ9B    WILL     313   236  73868 HIGH
N5ZO    MARKO    317   225  71325 HIGH
K3WJV   1      332   208  69056 HIGH
NA8V    GREG     314   211  66254 HIGH
K3MD    JOHN     311   200  62200 HIGH
N8BJQ   STEVE    314   189  59346 HIGH
K4BAI   JOHN     303   192  58176 HIGH
KU8E    JEFF     268   197  52796 HIGH
K8AJS   JOHN     264   190  50160 HIGH
K1EBY   FRANK    240   182  43680 HIGH
VE2FK   CLAUDE    237   182  43134 HIGH
DL5AXX   ULF     233   165  38445 HIGH
K4GMH   MIKE     211   169  35659 HIGH
K2SX    DENNIS    214   161  34454 HIGH
VE4AEO   RICH     212   159  33708 HIGH
IT9VDQ   GIU     187   171  31977 HIGH
WA3AAN   GRANT    189   154  29106 HIGH
WB0SND   MIKE     197   143  28171 HIGH
N3JT    JIM     187   149  27863 HIGH
N2NC    JOHN     198   140  27720 HIGH
W6SX    HANK     185   139  25715 HIGH
K3UL    BOB     175   134  23450 HIGH
K4AFE   JOHN     170   128  21760 HIGH
DL3DXX   MAR     173   119  20587 HIGH
K3UA    PHIL     170   120  20400 HIGH
KE4S    DAVE     172   113  19436 HIGH
K6RB    ROB     139   136  18904 HIGH
IT9MUO   ALF     139   128  17792 HIGH
K1IMI   BERT     147   109  16023 HIGH
AC4CA   1      138   114  15732 HIGH
K8JQ    STEVE    134   104  13936 HIGH
N4KS    KEN     125   105  13125 HIGH
W6EU    JIM     113   113  12769 HIGH
NN4K    MAC     130   95  12350 HIGH
CO6RD   REY     122   101  12322 HIGH
N7NM    DOUG     107   103  11021 HIGH
W2GR    MIKE     110   99  10890 HIGH
NN5O    LARRY    109   98  10682 HIGH
DL6KVA   AXEL     106   83  8798 HIGH
AE1T    PETER    101   86  8686 HIGH
N9NA    JOHN     100   86  8600 HIGH
WA4JUK   JOE      97   80  7760 HIGH
NA6O    GARY     95   80  7600 HIGH
K4GM    GEO      86   70  6020 HIGH
K1RV    PI      82   71  5822 HIGH
VE3NNT   LES      77   71  5467 HIGH
W3UL    BILL     78   69  5382 HIGH
LY8O    REMI     88   61  5368 HIGH
OK1RR   MARTIN    84   61  5124 HIGH
K1SM    BILL     68   65  4420 HIGH
K7OM    TED      62   57  3534 HIGH
KC9EE   GARY     55   55  3025 HIGH
KE0EK   DAVID     54   51  2754 HIGH
KJ9C    MEL      50   50  2500 HIGH
N0KQ    BILL     48   42  2016 HIGH
K4HQK   JOHN     42   42  1764 HIGH
WH7W    MARK     41   40  1640 HIGH
W9RE    MIKE     40   37  1480 HIGH
G4NVR   PHIL     41   36  1476 HIGH
VE2AX0   BOB      36   32  1152 HIGH
K3PP    GLENN     35   31  1085 HIGH
K8BZ    STEVE     31   31   961 HIGH
SD1A    ERIC     30   26   780 HIGH
G0MGM   ROB      28   27   756 HIGH
SM9A    STEF     26   25   650 HIGH
WT2P    CJ      25   25   625 HIGH
K1ESE   JOHN     26   24   624 HIGH
KR2AA   ERIC     22   22   484 HIGH
RW3AI   VAL      20   18   360 HIGH
WC7Q    SAM      18   18   324 HIGH
UA1F    VASIL     13   11   143 HIGH
K6CSL   BERT     11   11   121 HIGH
RV3MR   VLAD      7    7   49 HIGH
E74X    VELJKO     5    5   25 HIGH
UT5NR   GENE      2    2    4 HIGH
DH8MS   NICK      1    1    1 HIGH
OH2BN   JARMO     1    1    1 HIGH
K7SV    LAR     336   221  74256 LOW
K0AD    AL      270   183  49410 LOW
W0UO    JIM     253   183  46299 LOW
W1NN    HAL     252   172  43344 LOW
K0AV    ALAN     240   180  43200 LOW
K5KU    GARY     251   172  43172 LOW
W3KB    KEITH    250   162  40500 LOW
NO5W    CHUCK    237   170  40290 LOW
W1QK    DAN     222   156  34632 LOW
KP3W    JOSE     222   154  34188 LOW
K2ZR    DICK     200   152  30400 LOW
N5EE    KEN     194   149  28906 LOW
W5TM    ED      191   146  27886 LOW
K9DX    JOHN     200   131  26200 LOW
K5KJ    SAM     181   140  25340 LOW
K8FU    MARK     177   138  24426 LOW
N8EA    JOE     180   127  22860 LOW
NM5M    ERIC     175   130  22750 LOW
AA8TA   JOE     168   132  22176 LOW
K1DW    DALLAS    170   130  22100 LOW
W9ILY   JOHN     161   118  18998 LOW
KB3AAY   RON     157   114  17898 LOW
W1WBB   BILL     146   111  16206 LOW
K0VBU   BILL     135   117  15795 LOW
N1DC    RICK     138   114  15732 LOW
VE3GFN   MIKE     141   107  15087 LOW
N2UU    BOB     129   102  13158 LOW
AJ8B    BILL     136   96  13056 LOW
W4OC    DON     121   99  11979 LOW
K9NW    MIKE     110   93  10230 LOW
K5XU    MIKE     113   87  9831 LOW
K4ORD   RILEY    109   90  9810 LOW
WA9LEY   E      111   85  9435 LOW
W5LA    JIM     105   85  8925 LOW
K1DJ    RICH     97   86  8342 LOW
K5CI    LEO     101   82  8282 LOW
W1KM    GREG     101   78  7878 LOW
K3SEN   DALE     98   80  7840 LOW
NW0M    MITCH     95   74  7030 LOW
KA5M    MARSH     89   78  6942 LOW
WN4AFP   DAVE     89   73  6497 LOW
K3IE    HUNTER    79   72  5688 LOW
K2CYE   MIKE     77   71  5467 LOW
KE8G    JIM      71   69  4899 LOW
KG3V    TOM      74   64  4736 LOW
NG7Z    PAUL     70   67  4690 LOW
NE4EA   AL      75   59  4425 LOW
K9CW    ANDY     75   57  4275 LOW
N4EEV   MIKE     66   60  3960 LOW
N2SO    CHAS     64   59  3776 LOW
K7AZT   PAUL     62   60  3720 LOW
W5MJ    MADISON    61   58  3538 LOW
W2VM    CRAIG     58   56  3248 LOW
VA2SG   E       54   51  2754 LOW
WA5LXS   DENNIS    55   50  2750 LOW
HI8A    RAFA     55   50  2750 LOW
N8II    JEFF     52   51  2652 LOW
NV9X    JIM      53   48  2544 LOW
K8RGI   BOB      51   43  2193 LOW
K2MK    MIKE     45   44  1980 LOW
WQ6X    RON      44   42  1848 LOW
W4NZ    TED      45   41  1845 LOW
KK4R    ROB      44   40  1760 LOW
W3HZZ   PHIL     38   38  1444 LOW
K0TC    RON      36   33  1188 LOW
WT9Q    VIC      35   33  1155 LOW
HB9ARF   PHIL     36   32  1152 LOW
SF3A    JAN      35   29  1015 LOW
SP1AEN   MAX      33   28   924 LOW
W7GB    DON      28   28   784 LOW
UR5MM   RUDY     26   22   572 LOW
SE5L    BEN      24   22   528 LOW
W9EO    ERIC     24   22   528 LOW
K8LBQ   BAIN     23   22   506 LOW
F5IYJ   PHIL     21   21   441 LOW
WP4EE   NELSON    20   20   400 LOW
DK4LX   HOLGER    19   19   361 LOW
K5IX    DAVE     16   16   256 LOW
RA3XCZ   VLAD     17   14   238 LOW
OK1HCG   KAREL     15   15   225 LOW
W6TN    TRUNG     13   13   169 LOW
VA3PM   PIERRE    13   13   169 LOW
KI6OY   LEE      14   12   168 LOW
2E0FFT   STEVE     11   11   121 LOW
K3YNY   RICK     10   10   100 LOW
OF5ZA   ZABA      9    9   81 LOW
G4PGD   RICK      7    7   49 LOW
WM5F    DWIGHT     7    7   49 LOW
NJ4Q    WILL      6    6   36 LOW
W4QO    JIM     157   108  16956 QRP
K1VUT   DAVE     144   101  14544 QRP
N0LY    JON     101   82  8282 QRP
EC7ABV   TONY     77   67  5159 QRP
KI4MZC   DON      63   56  3528 QRP
KE4RG   KEN      53   48  2544 QRP
N6GA    CAM      51   49  2499 QRP
K0GUZ   STEVE     43   39  1677 QRP
N8XX    ZIG      38   35  1330 QRP
K1SX    DAVE     23   23   529 QRP
UA6AK   VAL      22   19   418 QRP
DM2DZM   PETER     5    5   25 QRP
DL8UKW   ULI      1    1    1 QRP
N0MII   JEFF      1    1    1 QRP
Источник: https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 29 июля 2018 г. в 16:29

Все официальные результаты соревнований

Партнеры