HELLORADIO.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

VIDOVDAN (CW, SSB)

 
поставить закладку
Все соревнования июня

Результаты соревнования за 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

Вам известны официальные результаты этого соревнования? Внесите их прямо сейчас!


Текущий рейтинг соревнования: 0.00% при связях и участников

VIDOVDAN

Соревнования проводятся организацией SAVEZ RADIO AMATERA SRBIJE, RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO
Сербия
Начало: 23 июня 2017 г. в 17:30 UTC Виды модуляции: CW, SSB
Завершение: 23 июня 2017 г. в 19:00 UTC Диапазоны: 80 м
Соревнования посвящены национальному празднику Сербии - "Видовдан" и Дню города Крушевац.
К участию приглашаются лицензированные радиолюбители всех стран мира.
Соревнования проходят в два периода:
CW - c 19:30 до 20:15 MEZ (UTC+1, летнее время +2) на частотах 3510-3580 кГц,
SSB - с 20:15 до 21:00 MEZ (UTC+1, летнее время +2) на частотах 3675-3775 кГц.

Оригинальный текст положения приведён в комментариях. Русскоязычный вариант, к сожалению, может быть не совсем точен.
.:: КЛАССЫ ::.
a) один оператор (Сербия);
b) много операторов (Сербия);
c) участники за пределами Сербии.
.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::.
Сербские станции передат RS(T), порядковый номер QSO, начиная с 001 (сквозная нумерация в обоих периодах) и лейбл (регистрационный номер) автомобиля (например 599 001 BG).
Станции за пределам Сербии передают RST, номер и NY (например 599 001 NY).
Станция организаторов из Крушавец YU1ADOI передает рапорт и VD (телеграфом) илb VIDOVDAN (телефоном) без порядкового номера.
.:: ОЧКИ ::.
За связь CW начисляется 3 очка, SSB - 2 очка.
Засчитывается единственное QSO c каждым участником в каждом периоде.
.:: МНОЖИТЕЛЬ ::.
Множителями в каждом периоде являются регистрационные номера и NY.
YU1ADO VD дает для множителя 3 очка.
Собственный лейбл не считается множителем.
.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::.
Итоговый результат рассчитывается как сумма результатов двух периодов (в каждом - произведение очков и множителей).
.:: НАГРАДЫ ::.
Победители получат трофи или кубок..
Лучшие три участника будут награждены дипломами.
.:: ОТЧЕТЫ ::.
Отчеты отсылаются не позднее 8 дней после соревнований.
Время указывается MEZ ???
Обязателен обобщающий лист с персональными данными участника и подсчетом результата (отдельно за телеграфный и телефонный тур).
Электронные отчеты могут быть в форматах DOC, TXT, CT.
.:: АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::.
Radio Club "Bagdala" YU1ADO
P.O.Box 136, 37000, Krusevac, SERBIA
E-mail: yu1ado@yahoo.com
Домашняя страница:
.:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::.
02 июля 2017 г.
.:: КОММЕНТАРИИ ::.
2016 KT2016 KT
SAVEZ RADIO AMATERA SRBIJE
RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO

Pravila KT takmičenja "VIDOVDAN 2016"

I ORGANIZATOR: U okviru proslave Dana opštine Kruševac - Vidovdana Radio klub "Bagdala"- YU1ADO organizuje KT takmičenje "Vidovdan 2016".
II UČESNICI: Sve licencirane ARS iz zemlje i inostranastva
III VREME ODRŽAVANJA: Takmičenje se održava 24.06.2016.god. (petak)
na frekvencijama od 3.5 MHz do 3.8 MHz (van DX opsega) i to u dva perioda:
1. Prvi period CW
Od 19:30 do 20:15 (MEZ) na frekvencijama od 3.510 do 3.580 MHz.
2. Drugi period SSB
Od 20:15 do 21:00 (MEZ) na frekvencijama od 3.675 do 3.775 MHz.
IV RAZMENA PODATAKA
U vezama se razmenjuje: RS(T), redni broj veze koji počinje od 001 (nastavlja se u drugom periodu)
i auto-registarska oznaka. Primer:599 001 BG. Takmičari izvan Srbije daju, pored RS(T) i rednog broja veze, i oznaku NY.Primer: 599 001 NY.
Stanica organizator YU1ADO iz Kruševca davaće raport bez rednog broja veze uz oznaku (VD) telegrafijom, a telefonijom reč "Vidovdan".
V KATEGORIJE U TAKMIČENJU:
1. Jedan operator
2. Više operatora
3. Stanice van Srbije
VI BODOVANJE:
-Svaka ispravna veza donosi: CW - 3 poena, SSB - 2 poena.
VII MNOŽITELJI :
-Množitelji su rađene srpske auto-registarske oznake i oznaka NY koju daju NON YU stanice, koje se urade
tokom jednog perioda .
-YU1ADO VD vredi kao tri (3) množitelja.
- Sopstvena oznaka se ne računa kao množitelj.
VIII ZBIR
- Istu stanicu je dozvoljeno raditi samo jedanput u svakom periodu.
- Broj poena u jednom periodu dobija se množenjem zbira QSO poena sa zbirom
množitelja u tom periodu.
- Ukupan rezultat se dobija sabiranjem poena iz oba perioda.
- Svaka neispravna veza (nekompletna,dopisana ili sa pogrešno primljenim podacima) neće se računati u konačnom zbiru.
- Razlika u vremenu rađene veze koja je veća od 5 minuta između 2 korespondenta, neće se smatrati ispravnom
vezom.
- Pozivni znak stanice koja pošalje dnevnik mora biti registrovan u najmanje 10 dnevnika u oba perioda (računa
se i pogrešno primljen znak), kako bi takva veza bila priznata onima koji su ispravno primili pozivni znak.
- Pozivni znak stanice koja nije poslala dnevnik mora biti registrovan takođe u najmanje 10 dnevnika u oba perioda (računa se i pogrešno primljen znak), kako bi takva veza bila priznata onima koji su ispravno primili pozivni znak.
- Selektivno javljanje samo pojedinim stanicama nije dozvoljeno.
IX SNAGA ARS: Snaga ARS mora biti u uskladu sa licencom operatora.
X NAGRADE: Prva mesta pehar ili kip.
Organizator dodeljuje diplome za prva 3 mesta po kategoriji.
XI TAKMICARSKA KOMISIJA: Takmicarske dnevnike pregledace komisija YU1ADO u sledećem sastavu
YU1SZ, YU1SS, YT1TS
XII DNEVNIK I ZBIRNI LIST:
Dnevnik sadrži: datum, vreme (MEZ), pozivni znak korespodenta, razmenjene raporte i redne brojeve veza, i vidno obeležen množitelj.
Zbirni list sadrži: Naziv takmičenja i datum održavanja, pozivni znak takmičara, ime i adresu, pozivne znake ostalih članova ekipe (ako ih ima), broj veza i broj poena (za svaki period), ukupan broj veza i ukupan broj poena, kraći opis uredaja, antena i izjavu o pridržavanju propozicija.
Dnevnike poslati najkasnije 8 dana nakon održavanja takmicenja, a najkasnije do 05. Jula 2016. god. (važi poštanski žig) na adresu:
RADIO KLUB "BAGDALA" YU1ADO
P.O. Box 136, 37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
ili na mail (u doc, txt ili CT formatu): yu1ado@yahoo.com uz obaveznu potvrdu (REPLY) prijema dnevnika
XIII OBJAVLJIVANJE REZULTATA: Rezultati takmičenja ce biti objavljeni na sajtu www.yu1ado.qrz.ru , a diplome dostavljene poštom najkasnije 60 dana od završetka takmicenja.

TAKMIČARSKA KOMISIJA
У тебя есть свой конфигурационный файл контест-программы для этого соревнования? Поделись с коллегами!

Вы можете добавить конфигурационный файл для программного обеспечения, используемого вами в соревнованиях
Даты в GMT формате:
Начало: 23.06.2017 17:30:00 GMT,
Окончание: 23.06.2017 19:00:00 GMT
Информация получена от: RW3VZ
Обновлено: 11.06.2016 в 17:34 MSK

Рейтинг посетителей этого соревнования

Рейтинг 3.60 балла на основе 5 мнений
Отлично
 2
40%
Хорошо
 1
20%
Потянет
 1
20%
Неприятно
 0
0%
Негативный
 1
20%


Отредактировать положение этого соревнования?

Все соревнования на QRZ.RU

Результаты всех соревнований на QRZ.RU

Форум радиолюбительских соревнований

Обсуждение этого соревнования - Скажите свое мнение!

Оставьте свое мнение

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Комментарии 0


Обсуждение этого соревнования - Скажите свое мнение!

Партнеры